Indiëgangers Meppel

Standpunt  inzake de uitkomst van het Meerjarig Indië Onderzoek

Stichting Oud Indiëgangers Meppel onderschrijft de verklaring van het Veteranen Platform inzake de uitkomst van het Meerjarig Indië Onderzoek.

Meer dan 200.000 veteranen hebben zich gedurende ruim 4 jaar naar eer en geweten ingezet om de opdracht om orde en rust te brengen, vorm te geven. Dit moest gebeuren in een uitermate complexe en onbekende omgeving en voor hen buitengewoon extreme omstandigheden, zowel militair, geografisch, klimatologisch, als cultureel. Om goed te kunnen begrijpen, maar vooral ook te kunnen verklaren, wat er is gebeurd, hadden de gebeurtenissen vooral vanuit die context en vanuit de toenmalige tijdgeest moeten worden beschouwd.

We zullen ons dan ook blijven inzetten om de verhalen blijvend te vertellen over onze vaders, moeders, opa’s en oma’s en familieleden die zich hebben ingezet vanuit de juiste intentie voor “Orde en Vrede”.

https://veteranenplatform.nl/standpunt-vp-inzake-de-uitkomst-van-het-meerjarig-indie-onderzoek/

 

Stichting Oud Indiëgangers Meppel

Ongeveer 290 jongens uit Meppel hebben vanaf 1945 tot aan het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw  als soldaat de overtocht gemaakt naar het voormalige Nederland-Indië. 7 van hen hebben daar ook hun laatste rustplaats gevonden. De Stichting Oud Indiëgangers Meppel is opgericht met als  doel het in kaart brengen van de oud Indiëgangers uit Meppel. Daarnaast publiceren wij de informatie die verkregen is naar aanleiding van het onderzoek dat wij verrichten naar de oud Indiëgangers. De website en de facebook site van de Stichting moet een ontmoetingsplaats zijn ter  nagedachtenis van de oud Indiëgangers uit Meppel. De Stichting Oud Indiëgangers  Meppel wil door middel van zijn doelstellingen een invulling geven aan het cultureel erfgoed van de gemeente Meppel. Het geeft aan de huidige  generatie in Meppel een beeld van het verleden en kan een bijdrage leveren aan de culturele indentiteit van de stad door middel van een herdenking, en een herinneringsboek. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek een onderdeel vormen  van het zogenaamde collectieve geheugen van de stad Meppel.

Wij doen dat ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn, de reeds overleden en nog in leven zijnde Oud Indiëgangers, en de nabestaanden.