Indiëgangers Meppel

Nieuws

 

Stichting Oud Indiëgangers Meppel

Ongeveer 290 mannen en vrouwen, uit de gemeente Meppel,  hebben in de jaren 45 tot begin jaren 50 van de vorige eeuw, meestal als soldaat  de overtocht gemaakt naar het voormalige Nederland-Indië.

Zes van hen zijn ten gevolge van oorlogsomstandigheden om het leven gekomen en hebben in Nederlands-Indië een laatste rustplaats gevonden.

 Het primaire doel van de Stichting Oud Indiëgangers Meppel is  het in kaart brengen van de oud Indiëgangers uit Meppel.  De website en de facebook site van de Stichting moet een ontmoetingsplaats zijn ter  nagedachtenis van de oud Indiëgangers uit Meppel. De Stichting  wil door middel van zijn doel-stellingen een invulling geven aan het cultureel erfgoed van de gemeente Meppel. Het geeft aan de huidige  generatie in Meppel een beeld van het verleden en kan een bijdrage leveren aan de culturele indentiteit van de stad door middel van een herdenking, een herinneringsboek, en een monument. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek een onderdeel vormen  van het zogenaamde collectieve geheugen van de stad Meppel.

Wij doen dat ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn, de reeds overleden en nog in leven zijnde Oud Indiëgangers, en de nabestaanden.

Sinds 2024 heeft de Stichting ook een aantal neven-onderzoeken ontwikkeld die betrekking hebben op de periode in- en voor de Tweede Wereld Oorlog in het voormalige Nederlands-Indië en die betrekking hebben op de mannen en vrouwen uit Meppel.