Vrienden van de Stichting

 

De Stichting Oud Indiëgangers Meppel heeft geen winstoogmerk. Wij vragen subsidies aan bij culturele instellingen in Meppel en in 2021 hebben wij een bescheiden bedrag uitgekeerd gekregen.

Wat doen we met het geld dat wij ontvangen?

Om historisch materiaal te verzamelen moeten wij bij verschillende archieven kosten betalen om informatie naar boven te krijgen. Daarnaast willen wij documenten en ander materiaal niet verloren laten gaan. Als er geen mogelijkheid tot schenking is dan proberen wij het voor een aantrekkelijke prijs aan te kopen.

In de nabije toekomst  willen wij een herinneringsboek uitgeven en een nieuw monument plaatsen in Meppel. Dat kost allemaal geld.

Naast een aantal subsidieverstrekkers kunt u als Oud Indiëganger, familie, of geïnteresseerde VRIEND worden van onze Stichting voor een bedrag van 25 euro per jaar.

Wat krijgt u er voor terug ? Allereerst ondersteunt  u ons onderzoek, en zorgt u er voor dat de verhalen, documenten, foto's en ander materiaal niet verloren gaat.
U krijgt gratis toegang tot tentoonstellingen en lezingen die wij zoveel mogelijk in Meppel gaan organiseren. 

Vanaf april 2023 ontvangen de vrienden van de Stichting - indien gewenst - gratis scans van boeken/artikelen waar we anders een bedrag voor vragen.

 

Vrienden van de Stichting Oud Indiëgangers Meppel

 

Stichting Cultuurplatform Meppel

Stichting Het Burgerweeshuis

Rindert Leegsma