Door de vele contacten die wij hebben met Oud Indiëgangers en familie merken wij dat veel informatie langzaam verloren gaat. Souvenirs, onderscheidingen en de mooie scheepskisten verdwijnen naar de kringloop, verzamelaars of in het slechtste geval in de vuilniszak. Wij proberen niet alleen de verhalen te verzamelen, maar wij willen ook zoveel mogelijk de tastbare herinneringen in de vorm van documenten, onderscheidingen, beeldjes, kisten etc. bewaren als het  erfgoed dat behoort bij de gemeente Meppel. Als u er geen duidelijke bestemming meer voor heeft dan zouden wij een schenking zeer op prijs stellen. Wij gebruiken het materiaal voor toekomstige tentoonstellingen of als beeldmateriaal voor de verhalen die wij op deze website of op een andere plek willen vertellen. Het materiaal wordt zeker niet voor de verkoop aangeboden. Het blijft in eigendom of in bruikleen van de Stichting Oud Indiëgangers Meppel.

 

In onze zoektocht naar de achtergrond van de Oud Indiëgangers uit Meppel komen wij in contact met heel veel mensen. We wisselen gegevens uit en soms krijgen we leuke items toegezonden. 

Een anonieme schenking uit de nalatenschap van een KNIL Militair. Een bijzondere wikkel van Sunlight zeep afkomstig van de Lever's zeep Fabrieken Batavia. Aan de rechterkant de tekst in het Maleis.

 

Recentelijk mochten wij het boek, “De Politionele Acties, De strijd om Indië 1945 / 1949” van Pierre Heijboer aan de collectie toevoegen (middels een schenking).

Dit boek is van Luitenant Kolonel van de Ven der AAT geweest. Het boek is door hem zeer kritisch gelezen en van kanttekeningen voorzien. Hij begint dan ook met de volgende tekst:

“Zie kanttekeningen in tekst vanwege onzorgvuldige tekst van de schrijver en gebaseerd op eigen ervaringen en kennis van de situatie”

Zo schrijft hij op bladzijde 158; “trieste mening van een stervende commandant”. Dit als reactie op het verhaal over de opperbevelhebber Soedirman.

Het geheel is een interessant tijdsdocument door de ogen van Luitenant Kolonel van de Ven.

 

Een anonieme schenking. Kaartje van het Limburgs Thuisfront om geld op te halen voor de aanschaf van kerstpakketten voor onze mannen  overzee. 1949

Een anonieme schenking. Het betreft een een document om Maleis naar Japans te vertalen ten tijde van de 2e Wereldoorlog. Het geheel is gevonden in een repatkist van een marinier. 

Een anonieme schenking. Een brief van Arie van Schajik, geboren op 23 april 1927. De brief is geschreven op 27 juni 1947 inTandjong Priok aan zijn ouders. Een brief met belevenissen, met een blik op wat er om hem heen aan de hand is. "Hier zit ik tussen allemaal oorlogsvrijwilligers in, en die gasten zitten al een jaar hier. Ze hebben alleen een beetje kapsones maar voor de rest gaan ze wel".

Uniek document.

 

De volgende 3 items hebben wij als schenking gekregen van Henk Duinkerken uit Hoogeveen. Zijn vader zat bij het 1-1 Regiment Infanterie, Drentsche Bataljon

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk deed ons twee prachtige schenkingen. Een programma boekje Revue Begitoe Kita uit 1950 en het programma boekje van de revue uit 1951 "wij zijn er bijna".

 

 

Twee zeer unieke items zijn ons geschonken door Meinder Gorter, en zijn afkomstig van Egbert Gorter geboren op 5 Juli 1926. Egbert zat bij de T-brigade 2-II-7 Regiment infanterie. Het is een dagboekje en een zelf gemaakt aantekeninsgboekje tijdens de opleiding.

 

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk schonk ons de boekjes "Elementaire Cursus Indonesië", en "Populair Maleis". De boekjes zijn  afkomstig van haar vader oud Indiëganger Willem Uiterwijk

 

Mevrouw Coby Luijer-Uiterwijk schonk ons een originele stafkaart van het gebied Bandjar te Java. 

Uitgave van US Army 1944.

De kaart meet 50.5 cm x 63.5 cm.